KSNR 23Sa/59/2018 – NSSR 7Sžsk/65/2019 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Dana Kálnayová a JUDr. Zdenka Reisenauerová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.