KSKE 15Cbi/1/2018 – NSSR 1Obo/15/2019 ,
Obchodné právo – Incidenčné spory Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.