OSPN 9P/76/2019 – OSTT 38P/66/2019 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.

Súdy – Okresný súd Piešťany a Okresný súd Trnava

Sudcovia – JUDr. Jana Tvrdá a Mgr. Linda Anovčinová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.