OSZH 3Em/1/2018 – KSBB 41CoE/227/2019 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 4 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Žiar nad Hronom

Sudcovia – JUDr. Peter Lukáč, JUDr. Anna Snopčoková a JUDr. Eva Dzúriková

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.