OSKE1 32Cb/36/2019 – KSKE 4Cob/112/2020 ,
Obchodné právo – Náhrada škody Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.