OSPE 1T/37/2020 – KSTN 2Tos/81/2020 – KSTN Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.