OSKE1 41P/38/2020 ,
Rodinné právo – Ostatné Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Košice I

Sudca – JUDr. Zuzana Kudlovská

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.