OSPK 36Cb/30/2020 ,
Obchodné právo – Zmluva o dielo Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Pezinok

Sudca – Mgr. Ján Stanček

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.