OSKE3 7Pc/37/2018 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Košice okolie

Sudca – JUDr. Eva Kerecmanová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.