OSZV 14P/31/2020 – KSBB 11CoP/20/2021 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – Mgr. Ľudmila Ostrolucká a JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD.

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.