KSBA 1S/80/2017 – NSSR 8Sžk/10/2021 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Bratislava a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Renáta Janáková, JUDr. Marta Barková a JUDr. Jaroslava Fúrová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.