OSZA 37Ps/14/2019 ,
Rodinné právo – Vyhlásenie za mŕtveho Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Žilina

Sudca – Mgr. Silvia Tisová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.