OSZV 2T/100/2020 – KSBB 4To/13/2021 ,
Trestné právo – Iné práva a slobody Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.