KSNR 11S/41/2020 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Krajský súd Nitra

Sudcovia – JUDr. Eva Šišková, JUDr. Dana Kálnayová a Mgr. Marek Janigloš

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.