KSNR 11S/21/2021 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.