OSNM 4Em/2/2021 – KSTN 6CoE/3/2022 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Sudcovia – Mgr. Alena Búliková a JUDr. Iveta Anderlová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.