NSSR 8Sžz/5/2011 ,
Správne právo – Nezákonný zásah orgánu Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – JUDr. Eva Babiaková, CSc.

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.