Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSVT 11Er/1130/2011 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
    Sudca – JUDr. Andrea Zolotová
     Zolotová
ECLI: ECLI:SK:OSVT:2019:8811206342.2

Uznesenie
Okresný súd Vranov nad Topľou v exekučnej veci spisu: 8811206342
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea 5OdK/469/2019 zo dňa 25.06.2019, súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžníka (povinného).

4. Podľa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (462 ms)