Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSZV 6Er/199/2016 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Zvolen
     ECLI:SK:OSZV:2020:6716205527.3

Uznesenie
Okresný súd Zvolen vo veci exekúcie oprávneného: DÔVERA Dátum vydania rozhodnutia: 06. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Lepáček
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (437 ms)