Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 9P/56/2020
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
   Mlynarčíková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5620201452.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci Mlynarčíková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5620201452.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 9P/56/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 5620201452
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Slavomíra nar. XX. X. XXXX s a počnúc od 1. 5. 2020
n e u r č u j e.

II. Žiaden z účastníkov n e m á 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 264 ms)