Výsledky

 1. OSBA2 7Cpr/3/2014 – KSBA 3CoPr/3/2017
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSBA2 8C/168/2010 – KSBA 6Co/36/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. OSBA3 1T/109/2009 – KSBA 2To/79/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSBA2 59P/98/2015 – KSBA 11CoP/35/2018
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSBA3 12C/94/2010 – KSBA 6Co/95/2015
  Občianske právo – Vlastníctvo bytov a nebytových…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSBA2 3T/62/2009 – KSBA 4To/1/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSPK 12P/515/2010 – KSBA 11CoP/83/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSPK 9C/284/2010 – KSBA 6Co/509/2015 – KSBA…
  Občianske právo – Vlastníctvo bytov a nebytových…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSBA2 13C/156/2012 – KSBA 8Co/794/2014
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSBA2 8C/111/2009 – KSBA 4Co/792/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPK 33Cb/257/2012 – KSBA 1Cob/248/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSBA2 14C/120/2010 – KSBA 14Co/593/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSBA2 1T/154/2012 – KSBA 1To/46/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSBA1 20Cpr/10/2013 – KSBA 3CoPr/2/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSBA3 37P/373/2014 – KSBA 11CoP/86/2016
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSBA5 47Cpr/34/2014 – KSBA 8CoPr/17/2016
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSBA5 3CbZm/109/2012 – KSBA 3CoZm/23/2013 – KSBA…
  Obchodné právo – Zmenky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSMA 2T/47/2014 – KSBA 3To/83/2016
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSBA5 5T/25/2012 – KSBA 2Tos/110/2016
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSBA2 7C/238/2010 – KSBA 2Co/335/2015
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 214 výsledkov (1 339 ms)