Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. KSBA 1S/68/2019 Public judicial proceeding was closed on

    Registering no hearings and 1 judgement.
    Court – Krajský súd Bratislava
    Judge – JUDr. Zuzana Mališová
     ECLI:SK:KSBA:2019:1019200480.1

Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: L Racing Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 1S/68/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 1019200480
Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Mališová
ECLI rozhodnutia žalovaného č. 100335682/2019 zo dňa 30.01.2019,
v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Slovenskej republiky č. 100335682/2019 zo dňa
30.01.2019 v spojení s rozhodnutím Daňového úradu 
1 – 1 of total 1 result (1,675 ms)