Výsledky

 1. OSTO 7C/329/2012 – KSNR 8Co/33/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSNZ 6C/136/2011 – KSNR 25Co/81/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. OSKN 2T/2/2010 – KSNR 1To/78/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. KSNR 2Tos/98/2017 – OSTO 1T/62/2017 – KSNR 2Tos/2/2018…
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSTO 8Cb/140/2011 – KSNR 15Cob/69/2015
  Obchodné právo – Náhrada škody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSNR 19C/92/2012 – KSNR 7Co/166/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSNZ 6C/227/2013 – KSNR 25Co/775/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSKN 3T/8/2010 – KSNR 1To/91/2015
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSNZ 5C/58/2012 – KSNR 9Co/252/2014
  Občianske právo – Ochrana osobnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSNR 4T/152/2012 – KSNR 4To/95/2014 – KSNR…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSKN 2T/7/2010 – KSNR 4To/85/2015
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSKN 5Cb/272/2012 – KSNR 15Cob/38/2015 – KSNR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSNR 23Cb/160/2012 – KSNR 15Cob/125/2014
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 16 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Jana Coboriová a JUDr. Ján Bzdúšek
 14. OSNR 4T/114/2014 – KSNR 2To/55/2015 – KSNR…
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSTO 6C/102/2013 – KSNR 9Co/544/2015
  Občianske právo – Spoluvlastníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Topoľčany
  Sudca – Ľuboš Chrenko
 16. OSNR 28Cb/23/2014 – KSNR 15Cob/65/2016
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 16 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Monika Kublová a JUDr. Ján Bzdúšek
 17. OSNZ 9C/264/2011 – KSNR 25Co/998/2015
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSNR 1T/26/2013 – KSNR 2To/68/2017
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Anna Trnková a JUDr. Ľubomíra Kubáňová
 19. OSLV 13C/68/2011 – KSNR 5Co/68/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 15 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Levice
  Sudcovia – Mgr. Viera Kováčová a JUDr. Vladimír Pribula
 20. OSNR 2T/76/2015 – KSNR 1To/79/2017
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Mária Ondrejová a JUDr. Stanislav Libant
1 – 20 z celkovo 210 výsledkov (1 270 ms)