Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 2OdK/189/2017
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – Mgr. Zuzana Antalová
   Antalová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2017:6117220806.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 2OdK/189/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 6117220806
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

V Banskej Bystrici dňa 25. 07. 2017

Mgr. Zuzana A n t a l o v á 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 621 ms)