Results

 1. OSBB 31P/229/2011
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Jana Diškanová
 2. OSBB 32P/195/2011
  Rodinné právo – Výchovné opatrenia
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Ingrid Steinsdorferová
 3. OSBB 14C/134/2011
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Vlasta Huljaková
 4. OSBB 32P/191/2011
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Ingrid Steinsdorferová
 5. OSBB 64Cb/155/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Miriam Kamenská
 6. OSBB 20C/193/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Libuša Záthurecká
 7. OSBB 63Cb/112/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Katarína Holečková
 8. OSBB 63Cb/86/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Katarína Holečková
 9. OSBB 17C/150/2011
  Občianske právo – Poistenie
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Mária Kováčiková
 10. OSBB 2T/45/2011
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Peter Pulman
 11. OSBB 16C/111/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Pavol Tomáš
 12. OSBB 60Cb/21/2013 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
 13. OSBB 60Rob/410/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Eva Bomborová
 14. OSBB 60Cb/83/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Anna Pikulová
 15. OSBB 60Cb/226/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Anna Pikulová
 16. OSBB 14C/189/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Vlasta Huljaková
 17. OSBB 63Cb/193/2011
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Katarína Holečková
 18. OSBB 60Cb/53/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Katarína Holečková
 19. OSBB 31P/159/2011
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Jana Diškanová
 20. OSBB 31P/142/2011
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Jana Diškanová
1 – 20 of total 102,027 results (457 ms)