Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBR 7Er/389/2017 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Brezno
    Sudca – JUDr. Alica Gavalcová
     ECLI:SK:OSBR:2019:6317204152.2

Uznesenie
Okresný súd Brezno, v exekučnej veci oprávneného EOS KSI Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alica Gavalcová
ECLI sudcu, VSÚ: JUDr. Alica Gavalcová
ECLI: ECLI:SK:OSBR:2020:6317204152.3

Uznesenie
Okresný súd Brezno XX.XX.XXXX, vyhlásený konkurz v zmysle § 167 ods. 1 ZoKaR (zverejnené v Obchodnom vestníku
OV č. 87/2019 dňa podstaty v obchodnom vestníku OV č. 124/2019 dňa 28.06.2019 došlo k zrušeniu
konkurzného konania v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 695 ms)