Results

 1. OSKE2 43C/140/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Agáta Burkušová
 2. OSKE2 24C/135/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
 3. OSKE2 38Er/2679/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Peter Pastula
 4. OSKE2 27P/102/2013
  Rodinné právo – Pestúnska starostlivosť
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Darina Dobošová
 5. OSKE2 49Er/86/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
 6. OSKE2 18C/159/2010
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Alena Miková
 7. OSKE2 41Pu/4/2013
  Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Beáta Oreničová
 8. OSKE2 15C/172/2012
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Viera Obermanová
 9. OSKE2 36C/26/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Rastislav Pella
 10. OSKE2 38Cb/106/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – Mgr. Gabriel Frankovič
 11. OSKE2 35Cb/180/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 12. OSKE2 28Ro/732/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Zuzana Džupinová
 13. OSKE2 20Ro/708/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
 14. OSKE2 42C/100/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Slávka Petrovičová
 15. OSKE2 35Er/3985/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – Mgr. Jaroslava Tóthová
 16. OSKE2 38Cb/242/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – Mgr. Gabriel Frankovič
 17. OSKE2 39Er/2280/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Lenka Jakabová
 18. OSKE2 15C/293/2012
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Viera Obermanová
 19. OSKE2 45Ps/14/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Viola Čőrgőová
 20. OSKE2 49Er/124/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
1 – 20 of total 134,297 results (353 ms)