Spisová značka
Sudca
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. KSBA 7Sa/105/2020
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Bratislava
   ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1020201567.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave v  Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 7Sa/105/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 1020201567
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beata Jurgošová o preskúmanie rozhodnutia žalovaného o zaistení č.p.: PPZ-HCP-
BA12-47-012/2020-AV zo dňa 02.11.2020 proti jeho rozhodnutiu č. PPZ-HCP-BA12-47-012/2020-AV
vydanému dňa 03.10.2020, ktorým bol 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (283 ms)