Výsledky

 1. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. KSTN 8Cob/523/2014 – OSTN 37Cb/42/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSTT 10P/3/2015 – KSTT 26CoP/29/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľuboslava Vanková a Mgr. Jozef Mačej
 4. OSGA 24P/325/2014 – OSLV 10P/26/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSNR 9C/371/2012 – KSNR 5Co/166/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSNR 19C/203/2014 – KSNR 26Cob/60/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – Mgr. Adriana Halajová a JUDr. Pavol Pilek
 8. OSRS 6C/289/2012 – KSBB 17Co/585/2015 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. KSBB 16Co/1382/2014 – OSLC 8C/90/2014 – KSBB…
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSLM 10C/197/2014 – KSZA 5Co/459/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSSI 6P/21/2015 – KSTT 25CoP/52/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSPN 14C/247/2013 – KSTT 10Co/489/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSRS 13C/133/2012 – KSBB 43Co/339/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSRS 6C/304/2012 – KSBB 15Co/546/2015 – KSBB 15Co/543/2015…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSPO 5Co/102/2012 – OSPO 29C/236/2011 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. KSTT 10CoPr/1/2012 – OSTT 17Cpr/1/2011 – KSTT…
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSDS 10C/35/2014 – KSTT 11Co/843/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. KSKE 1Co/18/2014 – OSRV 5C/156/2012 – KSKE…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSPN 3C/144/2011 – KSTT 26Co/24/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSVK 7P/143/2014 – KSBB 17CoP/45/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 24 173 výsledkov (865 ms)