Výsledky

 1. OSKE2 27P/216/2012 – KSKE 8CoP/511/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSBB 7C/192/2010 – KSBB 16Co/1165/2013 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSBA3 10C/65/2013 – KSBA 2Co/66/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSTN 36CbZm/88/2013 – KSTN 8CoZm/27/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSHE 6C/42/2010 – KSPO 7Co/364/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Jana Kurucová a JUDr. Branislav Breza
 6. KSBB 28Sp/31/2013 – NSSR 4Sžr/56/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSSL 2Er/511/2012 – KSPO 19CoE/75/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudcovia – JUDr. Zlata Simková a Mgr. Lenka Servická
 8. OSPB 8C/122/2012 – KSTN 17Co/123/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSLV 9C/241/2013 – KSNR 25Co/392/2015
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSNM 9P/123/2013 – KSTN 19CoP/13/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSKE2 23P/141/2013 – KSKE 8CoP/15/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Diana Solčányová
 12. OSPK 9C/21/2009 – KSBA 9Co/500/2012
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zuzana Gajerová
 13. KSBA 9Co/37/2013 – OSPK 8C/117/2012
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Petra Priečinská
 14. OSLC 4C/128/2012 – KSBB 16Co/8/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSBA2 21C/142/2013 – KSBA 8Co/653/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSBA2 21C/151/2013 – KSBA 8Co/7/2014
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSPO 5Sd/58/2013 – NSSR 1So/2/2014
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSKE2 27P/103/2013 – OSMI 15P/357/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSTN 1PP/51/2013 – KSTN 23Tos/67/2013
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Milan Straka a JUDr. František Kováč
 20. OSKN 5Cb/50/2013 – KSNR 26Cob/66/2017
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Komárno
  Sudcovia – JUDr. Júlia Henteková a Mgr. Erik Németh
1 – 20 z celkovo 114 047 výsledkov (605 ms)