Výsledky

 1. OSSI 6P/65/2014 – OSTT 16P/3/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSPO 27P/147/2014 – OSKE2 41P/166/2014 – KSKE…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSPK 12P/57/2014 – KSBA 11CoP/183/2014 – OSBA3…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. NSSR 5MCdo/13/2011 – OSBA2 50C/2/2008 – KSBA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSPN 14C/159/2013 – KSTT 26Co/389/2014 – KSTT…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSBR 6C/56/2010 – KSBB 13Co/108/2014 – NSSR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSNR 10C/325/2012 – KSNR 5Co/451/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSPN 10C/248/2013 – KSTT 25Co/286/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. OSBA5 2T/20/2018 – OSMI 8T/37/2018 – KSKE…
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSNR 14C/416/2012 – KSNR 9Co/406/2013 – NSSR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSMT 11C/149/2000 – KSZA 7Co/273/2013 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSNZ 9C/430/2012 – KSNR 11Co/257/2014 – KSNR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSMI 15P/230/2014 – KSKE 7CoP/7/2015 – OSHE… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. KSBB 2Co/37/2015 – OSZH 10C/112/2012 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSPN 13P/118/2014 – OSNM 5P/228/2014 – KSTN…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSRS 9C/139/2012 – KSBB 43Co/57/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSRV 12C/228/2013 – OSTV 13C/216/2013 – KSKE…
  Občianske právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSPN 14C/283/2013 – KSTT 11Co/820/2014 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSNR 7C/391/2012 – KSNR 2Co/185/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSVK 9T/20/2015 – KSBB 5To/85/2015 – NSSR…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 229 výsledkov (1 745 ms)