Výsledky

 1. OSZA 9P/138/2014 – KSZA 9CoP/26/2017 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSKE2 8T/97/2013 – KSKE 7To/51/2017 – NSSR…
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSDS 12C/99/2012 – KSTT 10Co/9/2014 – NSSR…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSTO 2T/132/2016 – NSSR 5Ndt/21/2018 – KSNR…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSTN 40Cb/99/2014 – NSSR 1KO/8/2018
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Najvyšší súd Slovenskej republiky a Okresný súd Trenčín
  Sudca – Mgr. Patrície Kepeňová
 6. KSBA 44Cbi/53/2002 – NSSR 3Obo/8/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSPO 30P/387/2015 – KSPO 17CoP/20/2016 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSBA1 16C/81/2010 – KSBA 6Co/435/2016 – NSSR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSTT 2T/5/2005 – NSSR 4Tost/13/2019
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. KSBA 6Sd/35/2010 – NSSR 9So/288/2015
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPO 13C/63/2012 – KSPO 1Co/5/2015 – KSPO 2Co/110/2017…
  Občianske právo – Ochrana osobnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. KSBB 45Cbi/2/2013 – NSSR 5Obo/5/2018 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. KSBA 8Sd/166/2011 – NSSR 9So/7/2018
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSVK 9T/101/2015 – KSBB 5To/10/2017 – NSSR…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSKE 15Cbi/1/2013 – NSSR 5Obo/4/2016
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. NSSR 1Nc/12/2015 – OSSK 2P/16/2015 – KSPO 17CoP/1/2017…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSSK 7C/49/2016 – NSSR 8Ndc/2/2018
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 17 z celkovo 17 výsledkov (1 014 ms)