Výsledky

 1. NSSR 10Nds/38/2014 – KSZA 21Scud/38/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. KSZA 20S/52/2015 – NSSR 5Sžf/90/2015
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. KSBA 3S/68/2011 – NSSR 6Sžp/35/2012 – NSSR…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. KSBA 1S/60/2013 – NSSR 3Sžo/100/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSBR 6C/56/2010 – KSBB 13Co/108/2014 – NSSR… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSPN 10C/248/2013 – KSTT 25Co/286/2014 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. KSZA 31S/36/2016 – NSSR 10Sžrk/1/2018
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. KSPO 5Sp/4/2012 – NSSR 10Sžr/64/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSKE 5Sp/21/2011 – NSSR 10Sžr/105/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. KSBA 6S/2301/2012 – NSSR 3Sžp/20/2013
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. KSBB 2Co/37/2015 – OSZH 10C/112/2012 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSRS 9C/139/2012 – KSBB 43Co/57/2016 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. KSTT 43Sp/37/2015 – NSSR 10Sžr/14/2017 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSPN 14C/283/2013 – KSTT 11Co/820/2014 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSZA 22Sp/49/2015 – NSSR 8Sžo/293/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. KSBA 1S/228/2014 – NSSR 8Sžo/285/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. KSKE 10Sp/59/2015 – NSSR 5Sžo/252/2015
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. KSBA 8Sd/42/2015 – NSSR 1So/70/2015
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSMI 6C/165/2012 – KSKE 5Co/582/2015 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSZA 29Sp/40/2014 – NSSR 10Sžo/113/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 246 výsledkov (741 ms)