Výsledky

 1. NSSR 2Sž/21/2012
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 2. NSSR 2Sžf/20/2013
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 3. NSSR 2Sž/6/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 4. NSSR 2Sž/25/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 5. NSSR 2Sž/19/2012
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 6. KSNR 19Sp/1/2014 – NSSR 2Sžr/45/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. NSSR 2Sžf/2/2013 – KSBB 24S/39/2012 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. KSKE 9Sp/54/2015 – NSSR 2Sžr/80/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSTT 14S/82/2012 – NSSR 2Sžf/22/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. KSBA 1S/233/2013 – NSSR 2Sžo/47/2015 – OSZH…
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. NSSR 2Sž/35/2011
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 12. NSSR 2Sžo/35/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 13. KSBA 1S/10/2013 – NSSR 2Sžf/1/2017
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. KSBA 1S/170/2010 – NSSR 2Sžp/7/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSKE 4Sp/5/2015 – NSSR 2Sžo/266/2015
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. KSBB 23Sp/78/2015 – NSSR 2Sžr/75/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSPO 3Sp/40/2015 – NSSR 2Sžr/30/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. KSBA 1S/169/2013 – NSSR 2Sžf/53/2014
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. KSTN 14Sp/9/2016 – NSSR 2Sžrk/3/2016
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSKE 1Sp/18/2016 – NSSR 2Sžr/144/2016
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 78 výsledkov (1 395 ms)