Výsledky

 1. NSSR 3Sž/27/2011
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 2. NSSR 3Sžf/21/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 3. NSSR 3Sž/4/2014
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 4. NSSR 3Sžnč/5/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 5. NSSR 3Sžnč/7/2011
  Správne právo – Nečinnosti orgánu verejnej správy
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 6. NSSR 3Sžnč/3/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 7. NSSR 3Sž/21/2011
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 8. NSSR 3Sž/23/2012
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 9. NSSR 3Sžp/11/2012
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 10. NSSR 3Sž/21/2012
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 11. KSPO 1S/37/2014 – NSSR 3Sžo/82/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. KSBA 1S/60/2013 – NSSR 3Sžo/100/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. KSBA 6S/149/2013 – NSSR 3Sžp/30/2013
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. KSBA 6S/2301/2012 – NSSR 3Sžp/20/2013
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSKE 6S/7/2016 – NSSR 3Sžk/25/2017
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. KSTN 13S/8/2016 – NSSR 3Sžik/3/2019
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. NSSR 3Sž/7/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 18. NSSR 3Sžz/3/2012
  Správne právo – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 19. NSSR 3Sv/1/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 20. NSSR 3Rks/3/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
1 – 20 z celkovo 84 výsledkov (857 ms)