Výsledky

 1. NSSR 10Sžnč/3/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 2. NSSR 10Rks/1/2013
  Správne právo – Neodstránitelné podmienky konania
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 3. NSSR 10So/51/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 4. NSSR 10Nds/51/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 5. NSSR 10Nds/46/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 6. KSPO 1S/26/2013 – NSSR 10Sžso/6/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. NSSR 10So/67/2012
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 8. NSSR 10Sžso/35/2013
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 9. NSSR 10Rks/1/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 10. NSSR 10Nds/21/2014 – KSZA 20Scud/19/2014 – NSSR…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. KSZA 31S/36/2016 – NSSR 10Sžrk/1/2018
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. KSKE 5Sp/21/2011 – NSSR 10Sžr/105/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. KSBA 1S/1480/2012 – NSSR 10Sžso/59/2013
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. KSBA 1S/247/2012 – NSSR 10Sžso/62/2013
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSNR 23Sp/34/2013 – NSSR 10Sžr/191/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. KSZA 22Sp/74/2013 – NSSR 10Sžr/39/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSZA 20S/103/2013 – NSSR 10Sžd/9/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. KSKE 4Sp/14/2012 – NSSR 10Sžr/85/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. KSNR 11S/31/2012 – NSSR 10Sžd/16/2013
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSPO 6S/22/2015 – NSSR 10Sžo/58/2016
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 114 výsledkov (1 113 ms)