Výsledky

  1. OSDS 5Er/1000/2010
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Dunajská Streda
    Sudca – JUDr. Ildikó Fitos
  2. OSGA 26Cb/15/2011
    Obchodné právo – Kúpna zmluva
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Galanta
    Sudca – JUDr. Naďa Pethöová
  3. OSBB 2Er/922/2006
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
    Sudca – JUDr. Iveta Šnapková
  4. OSMT 1Ro/266/2012
    Občianske právo – Ostatné
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Martin
    Sudca – Mgr. Jozef Chovan
  5. OSMI 7Er/123/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Michalovce
  6. OSBA2 13C/23/2012
    Občianske právo – Zmluvy
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava II
    Sudca – JUDr. Michaela Frimmelová
  7. OSSI 1Er/3501/2008
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Skalica
    Sudca – Mgr. Jarmila Bíliková
  8. OSMI 17Pu/6/2012
    Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Michalovce
    Sudca – JUDr. Magda Chudová
  9. OSBA1 15C/66/2007
    Občianske právo – Ostatné
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava I
    Sudca – JUDr. Otília Belavá
  10. OSTT 16Er/479/2008 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Trnava
    Sudca – Mgr. Linda Žalmanová
  11. OSPB 6C/37/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Považská Bystrica
    Sudca – JUDr. Ladislav Vašut
  12. OSDS 5Er/1005/2010
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Dunajská Streda
    Sudca – JUDr. Ildikó Fitos
  13. OSPE 3Er/306/2010
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Partizánske
    Sudca – Mgr. Alena Hudecová
  14. OSPO 21Cb/90/2011
    Obchodné právo – Zmluva o dielo
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Prešov
    Sudca – JUDr. Jaroslav Kanderka
  15. OSZA 18Er/768/2006
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Žilina
    Sudca – Mgr. Marek Bartko
  16. OSNZ 11P/296/2011
    Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Nové Zámky
  17. OSKE1 20C/96/2010
    Občianske právo – Ostatné
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
    Sudca – JUDr. Miron Čiževský
  18. OSVK 2C/211/2011
    Občianske právo – Nájom a podnájom nebytových…
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
    Sudca – Beáta Tomová
  19. OSTO 11Er/489/2011
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Topoľčany
  20. OSSI 1Er/1252/2009
    Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Skalica
    Sudca – Mgr. Jarmila Bíliková
1 – 20 z celkovo 1 230 684 výsledkov (1 680 ms)