Výsledky

 1. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSTT 10P/3/2015 – KSTT 26CoP/29/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľuboslava Vanková a Mgr. Jozef Mačej
 3. OSGA 24P/325/2014 – OSLV 10P/26/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSNR 19C/203/2014 – KSNR 26Cob/60/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – Mgr. Adriana Halajová a JUDr. Pavol Pilek
 6. OSRS 6C/289/2012 – KSBB 17Co/585/2015 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSPO 25C/276/2014 – KSPO 2Co/186/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSBA4 11C/246/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Fígerová
 9. OSLM 10C/197/2014 – KSZA 5Co/459/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSSI 6P/21/2015 – KSTT 25CoP/52/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPN 14C/247/2013 – KSTT 10Co/489/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSRS 13C/133/2012 – KSBB 43Co/339/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSRS 6C/304/2012 – KSBB 15Co/546/2015 – KSBB 15Co/543/2015…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSTT 16Cpr/6/2014
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Jana Hanzlíková
 15. KSZA 7Co/419/2014 – OSMT 7C/218/2012 – KSZA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSSK 3C/497/2013 – KSPO 17Co/91/2015 – KSPO…
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSDS 10C/115/2014 – KSTT 9Co/329/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSRS 8C/275/2014 – KSBB 17Co/107/2016
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. KSKE 6Co/14/2014 – OSRV 4C/351/2013 – KSKE…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSZV 11C/75/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
1 – 20 z celkovo 54 388 výsledkov (592 ms)