Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 12Csp/122/2020
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Ivana Heinrichová
   ECLI:SK:OSNR:2020:6120263134.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Nitra v spore Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 12Csp/122/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120263134
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 11. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivana Heinrichová
ECLI rozkaz
sp.zn. 25Up/522/2020, ktorý sa nepodarilo doručiť žalovanej do vlastných rúk. Vec bola 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 791 ms)