Results

 1. MSBA2 15C/61/2010 – KSBA 4Co/192/2011
  Občianske právo – Pracovné právo
  Public judicial proceeding lasted since until

 2. KSKE 15CoE/283/2012 – OSRV 4Er/336/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. OSRV 12Er/309/2006 – KSKE 15CoE/94/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Milan Konček
 4. KSTT 11CoE/90/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – JUDr. Silvia Hýbelová
 5. KSBB 2CoE/385/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Jana Novotná
 6. KSBA 4Sp/194/2012 – KSBA 4Sp/61/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 2 judgements.
  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Ľubomír Šramko
 7. OSRV 8C/98/2012 – KSKE 2Co/321/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judges – JUDr. Jarmila Dušáková and JUDr. Oto Jurčo
 8. KSTN 2CoE/311/2012 – OSPD 9Er/893/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSSL 5C/34/2012 – KSPO 2Co/9/2013
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSLM 7P/172/2012 – KSZA 10CoP/11/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasts since

 11. KSBA 2Cob/123/2013 – MSBA1 35Cb/243/2012 Public judicial proceeding lasts since

 12. KSKE 2Co/260/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Košice
  Judge – JUDr. Miroslav Soga
 13. MSKE 38C/164/2010 – KSKE 4Co/243/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. KSZA 13Cob/339/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Žilina
  Judge – Mgr. Zuzana Štolcová
 15. KSBB 16CoE/160/2012 – OSBR 5Er/197/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 16. KSBB 28Sp/5/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Jana Novotná
 17. KSPO 16CoP/9/2013 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Prešov
  Judge – JUDr. Anna Kovaľová
 18. KSTN 12Sd/38/2013 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Juraj Florovič
 19. OSLM 7Er/805/2009 – KSZA 1CoE/13/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 20. KSTN 4CoE/181/2012 – OSBN 5Er/779/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

1 – 20 of total 194,262 results (411 ms)