Výsledky

 1. KSTN 13S/135/2012 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
 2. KSBA 9Saz/37/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
 3. OSKE2 27P/216/2012 – KSKE 8CoP/511/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSBB 7C/192/2010 – KSBB 16Co/1165/2013 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSBA3 10C/65/2013 – KSBA 2Co/66/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSTN 36CbZm/88/2013 – KSTN 8CoZm/27/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. KSBB 20Sd/54/2013 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jarmila Badíková
 8. KSZA 24Sd/75/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
 9. KSKE 7Cbi/12/2004
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Zdenka Kohútová
 10. OSHE 6C/42/2010 – KSPO 7Co/364/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Jana Kurucová a JUDr. Branislav Breza
 11. KSBB 28Sp/31/2013 – NSSR 4Sžr/56/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSSL 2Er/511/2012 – KSPO 19CoE/75/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudcovia – JUDr. Zlata Simková a Mgr. Lenka Servická
 13. KSKE 1Sp/21/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Milan Konček
 14. OSPB 8C/122/2012 – KSTN 17Co/123/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSLV 9C/241/2013 – KSNR 25Co/392/2015
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSNM 9P/123/2013 – KSTN 19CoP/13/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSKE2 23P/141/2013 – KSKE 8CoP/15/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Diana Solčányová
 18. OSPK 9C/21/2009 – KSBA 9Co/500/2012
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zuzana Gajerová
 19. KSBA 9Co/37/2013 – OSPK 8C/117/2012
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Petra Priečinská
 20. OSLC 4C/128/2012 – KSBB 16Co/8/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 179 010 výsledkov (919 ms)