Výsledky

 1. NSSR 7MCdo/6/2012
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
 2. KSBB 23Sp/7/2016 – NSSR 10Sžr/132/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. KSKE 14Cbi/1/2016 – NSSR 3Obo/8/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 7 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Najvyšší súd Slovenskej republiky a Krajský súd Košice
 4. NSSR 7MCdo/2/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
 5. KSPO 1Sp/7/2016 – NSSR 10Sžr/142/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Najvyšší súd Slovenskej republiky a Krajský súd Prešov
 6. NSSR 6Sžo/23/2012
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
 7. KSBB 26Sd/190/2015 – NSSR 7So/3/2017
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. NSSR 7EMCdo/2/2013 – OSKE1 37Er/3439/2007
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSPO 4Sp/47/2015 – NSSR 10Sžr/85/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Najvyšší súd Slovenskej republiky a Krajský súd Prešov
1 – 9 z celkovo 9 výsledkov (537 ms)