Výsledky

 1. KSNR 23Sp/34/2013 – NSSR 10Sžr/191/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSKN 8C/846/2012 – NSSR 8Cdo/894/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. KSBA 6S/1231/2012 – NSSR 8Sžo/74/2013
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. NSSR 1Sžr/29/2013
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Igor Belko
 5. NSSR 8Sžo/37/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Eva Babiaková, CSc.
 6. NSSR 3Sž/2/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jana Zemková
 7. NSSR 2MCdo/24/2012
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jozef Kolcun
 8. NSSR 2Sžf/20/2013
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
 9. KSTT 14S/82/2012 – NSSR 2Sžf/22/2015
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. NSSR 10So/67/2012
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zuzana Ďurišová
 11. NSSR 2Sžo/48/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Alena Poláčková
 12. NSSR 10SZa/9/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
 13. NSSR 5Tost/27/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Štefan Michálik
 14. NSSR 3Sžnč/3/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
 15. NSSR 2MCdo/26/2012
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jozef Kolcun
 16. NSSR 8Sžz/1/2011
  Správne právo – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
 17. NSSR 6Rks/1/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
 18. NSSR 1Sžz/1/2012
  Správne právo – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ing. Miroslav Gavalec
 19. NSSR 10Sžz/4/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jana Henčeková
 20. NSSR 6MCdo/4/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Machyniak
1 – 20 z celkovo 1 602 výsledkov (663 ms)