Výsledky

 1. NSSR 5MCdo/2/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Soňa Mesiarkinová
 2. NSSR 1Sžr/85/2012 – KSTN 11S/71/2011
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 3. KSBB 28Sp/39/2014 – NSSR 1Sžr/125/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. KSKE 1Sp/15/2015 – NSSR 10Sžo/214/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. KSTN 15Sp/3/2015 – NSSR 4Sžo/192/2015
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. KSPO 4Sd/92/2014 – NSSR 7So/75/2015
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. KSBA 8Sd/88/2014 – NSSR 7So/76/2015
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. KSBB 28Sp/29/2015 – NSSR 8Sžo/215/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSKE 10Sp/30/2015 – NSSR 5Sžo/183/2015
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. KSNR 19Sp/22/2015 – NSSR 4Sžo/171/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. KSBB 23Sp/23/2015 – NSSR 8Sžo/194/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. KSNR 23Sp/60/2014 – NSSR 7Sžr/126/2014
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. KSZA 20S/155/2014 – NSSR 6Sžf/86/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. KSKE 5Sp/17/2015 – NSSR 8Sžr/63/2016
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSTT 43Sp/47/2014 – NSSR 5Sžo/218/2015
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. KSPO 4Sp/36/2014 – NSSR 8Sžo/162/2015
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSNR 19Sp/30/2015 – NSSR 7Sžo/227/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. KSNR 11S/208/2014 – NSSR 6Sžo/191/2015
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSBA3 45C/302/2015 – KSBA 5Co/215/2016 – NSSR…
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSZA 21S/93/2014 – NSSR 6Sžf/116/2014
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 6 938 výsledkov (426 ms)