Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. OSPN 12P/80/2012 Public judicial proceeding lasted since until

    Registering 2 hearings and 1 judgement.
    Court – Okresný súd Piešťany
    Judge – JUDr. Renáta Mihalíková
     ECLI:SK:OSPN:2014:2512207181.6

Uznesenie
Okresný súd Piešťany v právnej veci navrhovateľa: T. W 2512207181
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Mihalíková
ECLI 
1 – 1 of total 1 result (2,652 ms)