Výsledky

 1. KSTN 8Cob/523/2014 – OSTN 37Cb/42/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSGA 24P/325/2014 – OSLV 10P/26/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. KSTT 14S/173/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 4. KSTT 14S/188/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 5. KSTT 14S/198/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 6. KSTT 14S/189/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Katarína Benczová, JUDr. Ľubomír Bundzel a JUDr. Pavol Laczo
 7. KSTT 14S/180/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 8. KSTT 14S/174/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Katarína Benczová a JUDr. Pavol Laczo
 9. KSTT 20S/81/2014 – NSSR 5Sžf/15/2016
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSSI 6P/65/2014 – OSTT 16P/3/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. KSBB 16Co/1382/2014 – OSLC 8C/90/2014 – KSBB…
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSMI 20C/209/2014 – KSKE 3Co/99/2017
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSDS 10C/35/2014 – KSTT 11Co/843/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. KSKE 1Co/18/2014 – OSRV 5C/156/2012 – KSKE…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. NSSR 10Nds/14/2014 – KSZA 21Scud/23/2014 – NSSR…
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSPN 3C/144/2011 – KSTT 26Co/24/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSVK 7P/143/2014 – KSBB 17CoP/45/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSRS 16C/177/2012 – KSBB 41Co/132/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSBA2 58C/210/2014 – KSBA 7Co/131/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 91 329 výsledkov (1 043 ms)