Výsledky

 1. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSTT 10P/3/2015 – KSTT 26CoP/29/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľuboslava Vanková a Mgr. Jozef Mačej
 3. OSGA 24P/325/2014 – OSLV 10P/26/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. KSTT 14S/173/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 5. KSTT 14S/188/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 6. KSTT 14S/198/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 7. KSTT 14S/189/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Katarína Benczová, JUDr. Ľubomír Bundzel a JUDr. Pavol Laczo
 8. KSTT 14S/180/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
 9. KSTT 14S/174/2014
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Katarína Benczová a JUDr. Pavol Laczo
 10. KSTT 20S/81/2014 – NSSR 5Sžf/15/2016
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSNR 19C/203/2014 – KSNR 26Cob/60/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – Mgr. Adriana Halajová a JUDr. Pavol Pilek
 13. OSRS 6C/289/2012 – KSBB 17Co/585/2015 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSPO 25C/276/2014 – KSPO 2Co/186/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSBA4 11C/246/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Fígerová
 16. OSLM 10C/197/2014 – KSZA 5Co/459/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSSI 6P/21/2015 – KSTT 25CoP/52/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSPN 14C/247/2013 – KSTT 10Co/489/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSRS 13C/133/2012 – KSBB 43Co/339/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSRS 6C/304/2012 – KSBB 15Co/546/2015 – KSBB 15Co/543/2015…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 55 600 výsledkov (2 032 ms)