Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. SSPK 4T/34/2014
    Trestné právo – Hospodárske trestné činy
    Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Špecializovaný trestný súd
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (721 ms)