Výsledky

 1. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. KSTN 8Cob/523/2014 – OSTN 37Cb/42/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSTT 10P/3/2015 – KSTT 26CoP/29/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľuboslava Vanková a Mgr. Jozef Mačej
 4. OSGA 24P/325/2014 – OSLV 10P/26/2015 – OSGA…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSNR 19C/203/2014 – KSNR 26Cob/60/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – Mgr. Adriana Halajová a JUDr. Pavol Pilek
 7. OSRS 6C/289/2012 – KSBB 17Co/585/2015 – KSBB…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSSI 6P/65/2014 – OSTT 16P/3/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSBA4 11C/246/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Fígerová
 10. OSLM 10C/197/2014 – KSZA 5Co/459/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSSI 6P/21/2015 – KSTT 25CoP/52/2015 – KSTT…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSPN 14C/247/2013 – KSTT 10Co/489/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSRS 6C/304/2012 – KSBB 15Co/546/2015 – KSBB 15Co/543/2015…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. KSPO 5Co/102/2012 – OSPO 29C/236/2011 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSTT 10CoPr/1/2012 – OSTT 17Cpr/1/2011 – KSTT…
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSDS 10C/35/2014 – KSTT 11Co/843/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. KSZA 7Co/419/2014 – OSMT 7C/218/2012 – KSZA…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSRS 16C/177/2012 – KSBB 41Co/132/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSKN 6C/751/2012 – KSNR 8Co/233/2015 – KSNR…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSBA2 22Cb/174/2014 – KSBA 1Cob/60/2017
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 9 pojednávaní a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Patrik Števík
1 – 20 z celkovo 72 326 výsledkov (871 ms)