Výsledky

 1. OSTT 13P/42/2013 – KSTT 25CoP/19/2016 – KSTT…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSTO 7C/329/2012 – KSNR 8Co/33/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. KSPO 9Co/45/2006 – OSPP 20C/149/2006 – KSPO…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSKE3 5T/179/2010 – KSKE 6To/134/2013 – KSKE…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSNZ 6C/136/2011 – KSNR 25Co/81/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSKE1 3T/38/2011 – KSKE 6To/52/2013
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSBB 6T/24/2012
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Peter Pulman, JUDr. Richard Bejda a JUDr. Peter Philadelphy
 8. OSBA3 1T/109/2009 – KSBA 2To/79/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSTT 5T/33/2008 – KSTT 6To/64/2014
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSTT 10C/353/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSLC 22T/127/2017 – KSBB 5To/40/2018 – KSBB…
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSKE2 4T/70/2012 – KSKE 7To/138/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSBA2 59P/98/2015 – KSBA 11CoP/35/2018
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSHE 2T/105/2016 – KSPO 3To/46/2017
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSTO 8Cb/140/2011 – KSNR 15Cob/69/2015
  Obchodné právo – Náhrada škody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSSN 4T/5/2016 – KSKE 4To/86/2016
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSZV 3T/155/2011 – KSBB 2To/68/2013
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSKE1 1T/44/2012 – KSKE 8To/13/2013
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSKE1 5T/18/2014 – KSKE 4To/71/2014 – KSKE 4To/67/2015…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSPO 1T/15/2014 – KSPO 3Tos/29/2014 – KSPO…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 739 výsledkov (803 ms)